ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla zpracovávání osobních údajů získaných prostřednictvím Internetového obchodu www.trickovy.cz (dále jen "Internetový obchod").

 2. Vlastníkem obchodu a Správcem osobních údajů je společnost Ababink Polska Sp. z o.o. co sídlem ve městě Wodzisław Śląski (44-300), ul. Walow 18; Zápis v Soudním rejstříku č. 0000568315, DIČ: 6472571954, IČ: 362074972.

 3. Osobní údaje shromažďované společností Ababink prostřednictvím Internetového obchodu se zpracovávají v souladu s platným Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 4. Společnost Ababink věnuje zvláštní pozornost ochraně soukromí Zákazníků navštěvujících Internetový obchod.

§ 1 Druh zpracovaných údajů

 1. Společnost Ababink shromažďuje informace o fyzických osobách provádějících právní transakce, které přímo nesouvisejí s jejich podnikáním, o fyzických osobách, které svým jménem provozují obchodní nebo profesionální činnost, a o fyzických osobách zastupujících právnické osoby nebo organizační složky, které nejsou právnickými osobami, kterým zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, dále společně jen jako "Zákazníci"

 2. Osobní údaje Zákazníků se shromažďují při registraci účtu v Internetovém obchodě, objednávání v Internetovém obchodě, přihlášení k odběru novinek (newsletter), zveřejňování názorů a používání chatovací služby.

 3. Při registraci účtu v Internetovém obchodě uvede Zákazník svou e-mailovou adresu a jméno a příjmení.

 4. Při registraci účtu v Internetovém obchodě si Zákazník samostatně zvolí heslo pro přístup do svého účtu. Zákazník může heslo později změnit za podmínek uvedených v §6.

 5. Při zadávání objednávky v Internetovém obchodě prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu poskytuje Zákazník následující údaje:

  1. e-mailová adresa;

  2. jméno a příjmení

  3. údaje o adrese:

  4. PSČ a město;

  5. země (stát);

  6. ulice s číslem domu / bytu.

  7. telefonní číslo.

 1. V případě podnikatelů se výše uvedený rozsah údajů dodatečně rozšiřuje o informace, například o společnosti podnikatele a číslo DIČ.

 2. V případě zapsání se do odběru Newsletteru uvede Zákazník svou e-mailovou adresu.

 3. V případě zadávání recenzí Zákazník uvede své jméno.

 4. V případě využití služby chatu živě s cílem navázat kontakt se zákaznickým poradcem Zákazník uvede následující údaje:

  1. Jméno a příjmení

  2. E-mailovou adresu.

 1. Když Zákazník použije webovou stránku obchodu, mohou se stáhnout informace, jako je IP adresa počítače Zákazníka nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče spolu s dobou přístupu, jakož i typ operačního systému.

 2. Když Zákazník použije webovou stránku obchodu, mohou se shromažďovat navigační údaje, jako například odkazy nebo reference, na které Zákazník klikne, jakož i další činnosti, které Zákazník při používání webové stránky obchodu vykoná. Shromažďování navigačních dat je legitimní (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR), což usnadňuje využívání služeb poskytovaných elektronicky a zlepšuje funkčnost těchto služeb.

 3. Při určování a vymáhání nároků mohou být použity osobní údaje poskytnuté Zákazníkům - jméno a příjmení, údaje týkající se využívání služeb Internetového obchodu i údaje potřebné k prokázání existence nároku.

 4. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem společnosti Ababink je dobrovolné. Neposkytnutí údajů uvedených ve formulářích v procesu registrace zákaznického účtu brání registraci a zřízení zákaznického účtu a v případě zadání objednávky bez registrace zákaznického účtu znemožňuje zadání a realizaci objednávky.

§ 2 Sdílení a zpracování dat

 1. Osobní údaje Zákazníka jsou poskytovány poskytovatelem služeb, jejichž společnost Ababink používá při provozování Internetového obchodu. V případě poskytovatelů služeb, kteří jsou zpracovateli, se na ně vztahují pokyny společnosti Ababink, pokud jde o účely a zpracování osobních údajů Zákazníka, zatímco poskytovatelé služeb, kteří jsou Správci, nezávisle určují účely a způsoby zpracování osobních údajů Zákazníka.

  1. zpracovávajícími subjekty jsou mimo jiné poskytovatelé poskytující hostitelské služby, účetní služby, poskytující marketingové systémy, systémy pro analýzu přenosu v Internetovém obchodě, systémy na analýzu efektivity marketingových kampaní;

  2. Správci poskytují elektronické platební a bankovní služby.

 1. Osobní údaje Zákazníků jsou uchovávány:

  1. Pokud je základem pro zpracování osobních údajů souhlas, pak bude společnost Ababink zpracovávat osobní údaje Zákazníka až do odvolání souhlasu a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době promlčení nároků, které může společnost Ababink vznést a které mohou být vzneseny proti ní. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, promlčecí doba je šest let a při nárocích na pravidelné užívání výhod a nároků spojených s podnikáním tři roky.

  2. Pokud je základem zpracování údajů plnění smlouvy, pak společnost Ababink zpracovává osobní údaje Zákazníka, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, a po tomto období po dobu odpovídající promlčení nároků. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, promlčecí doba je šest let a při nárocích na pravidelné užívání výhod a nároků spojených s podnikáním tři roky.

 1. Při nákupu v Internetovém obchodě mohou být osobní údaje Zákazníka přeneseny do kurýrní společnosti za účelem poskytnutí objednané služby dodání zboží.

 2. Navigační údaje lze použít k zajištění lepších služeb Zákazníkům analýzou statistických údajů a přizpůsobením Internetového obchodu dle preferencí Zákazníka.

 3. Zákazník si předplatným Newsletteru vyžaduje přijímání elektronických zpráv od společnosti Ababink na uvedenou e-mailovou adresu, ve které budou poskytovány obchodní informace o aktuálních propagačních akcích a nových produktech v Internetovém obchodě ..

 4. Státní orgány včetně organizačních složek prokuratury, policie, předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele, předsedy Úřadu pro elektronické komunikace mohou požádat společnost Ababink o zveřejnění osobních údajů.

§ Soubory cookies

 1. Pokud to prohlížeč osoby, která navštěvuje Internetový obchod, umožňuje, Ababink ukládá soubory na koncovém zařízení zvané cookies, které obsahují název domény, "dobu platnosti" a náhodné číslo umožňující identifikaci tohoto souboru. Informace shromážděné pomocí souborů cookies umožňují přizpůsobit produkty potřebám a preferencím návštěvníka Internetového obchodu.

 2. Společnost Ababink používá dva typy souborů cookies:

  1. Relační cookies: tento typ souborů neumožňuje shromažďování osobních údajů a veškerých důvěrných informací ze zařízení Zákazníků a po skončení relace prohlížeče nebo po vypnutí počítače se odstraní z paměti zařízení.

  2. Trvalé cookies: mechanismus těchto souborů neumožňuje shromažďování osobních údajů nebo jakýchkoli důvěrných informací, zůstávají však v paměti zařízení Zákazníka, dokud nebudou vymazány nebo vyprší doba jejich platnosti.

 1. Společnost Ababink používá své vlastní soubory cookies na autentifikaci Zákazníka v Internetovém obchodě a na zabezpečení relace Zákazníka v Internetovém obchodě, což umožňuje Zákazníkovi neregistrovat své přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Internetového obchodu.

 2. Společnost Ababink používá externí soubory cookies na:

  1. popularizaci webových stránek pomocí webových stránek nástrojů e-mailového marketingu Edron,

  2. prezentaci reklam přizpůsobených preferencím Zákazníka pomocí online reklamního Google Ads,

  3. usnadnění komunikace prostřednictvím webových stránek obchodu prostřednictvím chatu Zendesk.

 1. Mechanismus souborů cookies je bezpečný pro počítače Zákazníků Internetového obchodu, je však možné omezit nebo úplně zakázat přístup souborů cookies k zařízení. Pokud se Zákazník rozhodne využít tuto možnost, bude moci nadále používat Internetový obchod, s výjimkou funkcí, které vyžadují cookies.

 2. Níže uvádíme, jak můžete změnit nastavení populárních webových prohlížečů při používání souborů cookies:

a) prohlížeč Internet Explorer;

b) prohlížeč Microsoft EDGE;

c) prohlížeč Mozilla Firefox;

d) prohlížeč Chrome;

e) prohlížeč Safari;

f) prohlížeč Opera.

§ 4 IP adresa

 1. Společnost Ababink může shromažďovat adresy IP Zákazníků, t. j. číslo přidělené zařízení osoby navštěvující internetový obchod, které umožňuje přístup na internet. Ve většině případů je přiřazeno dynamicky k počítači, t. j. mění se vždy, když se připojíte k internetu. IP adresa je používána společností Ababink při diagnostice technických problémů se serverem, vytváření statistických analýz a jako informace užitečné při správě a vylepšování Internetového obchodu.

 2. Internetový obchod obsahuje odkazy a odkazy na jiné webové stránky. Společnost Ababink není odpovědná za postupy ochrany osobních údajů, které se na ně vztahují.

§ 5 Práva subjektů údajů

 1. Právo na odvolání souhlasu - právní základ: čl. 7 ods. 3 GDPR.

  1. Zákazník má právo odvolat jakýkoliv souhlas, který udělil společnosti Ababink.

  2. Odvolání souhlasu nabývá účinnosti okamžikem podání odvolání souhlasu.

  3. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování provedené společností Ababink v souladu se zákonem před jeho odvoláním.

  4. Odvolání souhlasu nemá pro Zákazníka žádné negativní důsledky, ale může zabránit dalšímu použití těchto služeb nebo funkcí, které může společnost Ababink v souladu se zákonem poskytnout pouze se souhlasem.

 1. Právo namítat proti zpracování údajů - právní základ: čl. 21 GDPR:

  1. Zákazník má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů.

  2. Odstoupení ve formě e-mailu od přijímání marketingových zpráv týkajících se produktů nebo služeb bude znamenat námitky Zákazníka proti zpracování jeho osobních údajů.

  3. Pokud se námitka Zákazníka prokáže jako opodstatněná a společnost Ababink nemá žádný jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, osobní údaje Zákazníka, proti zpracování kterých Zákazník namítal, budou vymazány.

 1. Právo na vymazání údajů - právní základ: čl. 17 GDPR.

  1. Zákazník má právo požadovat vymazání všech nebo některých osobních údajů.

  2. Zákazník má právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud:

   1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovávány;

   2. odvolal konkrétní souhlas v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovávány na základě jeho souhlasu;

   3. vznesl námitku proti použití svých údajů pro marketingové účely;

   4. osobní údaje se zpracovávají nezákonně;

   5. osobní údaje musí být odstraněny, aby se dodržel právní závazek stanovený v právu Unie nebo v právu členského státu, kterému Ababink podléhá;

   6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

  3. Navzdory žádosti o vymazání osobních údajů může společnost Ababink v souvislosti s námitkou nebo odvoláním souhlasu ponechat určité osobní údaje, a to v rozsahu, který je nezbytný pro stanovení nebo obranu nároků, jakož i ke splnění zákonné povinnosti vyžadující zpracovávání podle právních předpisů EU nebo právem členského státu, kterému Ababink podléhá. Týká se to hlavně osobních údajů, jako je jméno, příjmení a e-mailová adresa, jakož i poštovní adresa nebo číslo objednávky.

 1. Právo na omezení zpracování údajů - právní základ: čl. 18 GDPR.

  1. Zákazník má právo požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů. Předložení žádosti, až do její zvážení, zabrání použití určitých funkcí nebo služeb, jejichž použití bude zahrnovat zpracování dat, na které se žádost vztahuje. Společnost Ababink také nebude posílat žádné zprávy včetně marketingových.

  2. Zákazník má právo požadovat omezení použití osobních údajů v následujících případech:

   1. pokud zpochybňuje správnost svých osobních údajů - potom Ababink omezuje jejich použití na čas potřebný k ověření správnosti údajů, nejdéle však na 7 dní;

   2. pokud je zpracování údajů nezákonné a namísto jejich vymazání požaduje Zákazník omezení jejich použití;

   3. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo použité, ale jsou nutné Zákazníkům ke stanovení, uplatnění nebo obranu nároků;

   4. pokud vznese námitku proti použití jeho údajů - dojde k omezení na čas potřebný ke zvážení, zda - vzhledem ke zvláštní situaci - ochrana zájmů, práv a svobod Zákazníka převažuje nad zájmy, které Správce provádí při zpracovávání osobních údajů Zákazníka.

 1. Právo na přístup k údajům - právní základ: čl. 15 GDPR.

  1. Zákazník má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, a pokud je to tak, má právo:

   1. získat přístup ke svým osobním údajům;

   2. získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, plánovaném období uchovávání údajů Zákazníka nebo kritériích pro určení tohoto období, právech Zákazníka podle GDPR a právu podat stížnost orgánu dozoru, zdroje těchto údajů, o automatizovaném rozhodování včetně profilování a o bezpečnostních opatřeních použitých v souvislosti s přenosem těchto údajů mimo Evropské unie;

   3. získat kopii svých osobních údajů.

 1. Právo na opravu údajů - právní základ: čl. 16 GDPR.

  1. Zákazník má právo požadovat od Správce okamžitou opravu jeho nesprávných osobních údajů. S přihlédnutím k zpracování má dotyčná osoba právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i předložením dodatečného prohlášení a zasláním žádosti na e-mailovou adresu v souladu s §6 Zásad ochrany osobních údajů.

 1. Právo na přenositelnost údajů - právní základ: čl. 20 GDPR.

  1. Zákazník má právo na získání svých osobních údajů, které poskytl Správci, a potom je zaslat Správci osobních údajů dle svého výběru nebo Zákazníkovi požadovat, aby byly osobní údaje zasílány Správcem přímo takovému vybranému Správci, pokud je to technicky možné. V takovém případě Správce odešle osobní údaje Zákazníka ve formě souboru CSV.

 1. V případě, že si Zákazník uplatní právo vyplývající z výše uvedených práv, společnost Ababink žádosti vyhoví nebo jejích odmítne vyhovět okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí. Pokud však společnost Ababink nebude schopna vyhovět žádosti do jednoho měsíce, vyhoví jí v průběhu následujících dvou měsíců a předem informuje Zákazníka o plánovaném prodloužení a jeho důvodech do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

 2. Zákazník může podat Správci stížnosti, dotazy a požadavky týkající se zpracování jeho osobních údajů.

 3. Zákazník má právo požádat společnost Ababink o poskytnutí kopií standardních smluvních doložek tak, že poptávka nasměruje způsobem uvedeným v § 7 zásad ochrany osobních údajů.

 4. Zákazník má právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci porušení jeho práv na ochranu osobních údajů nebo jiných práv přiznaných podle GDPR.

§ 6 Správa bezpečnosti - heslo

 1. Během přenosu osobních údajů a přihlášení do zákaznického účtu poskytuje Ababink Zákazníkům bezpečné a šifrované připojení.

 2. V případě, že Zákazník, který má účet v Internetovém obchodě, ztratil přístupové heslo jakýmkoliv způsobem, umožňuje vám Internetový obchod vygenerovat nové heslo. S cílem vygenerovat nové heslo zadejte svou e-mailovou adresu ve formuláři dostupném pod odkazem "Zapomněli jste heslo" uvedený vedle přihlašovacího formuláře účtu v Internetovém obchodě. Zákazník dostane e-mail na e-mailovou adresu uvedenou při registraci a přesměruje jej do formuláře na webové stránce obchodu, kde si bude moci nastavit nové heslo.

 3. Společnost Ababink nikdy neposílá žádnou korespondenci včetně e-mailů s požadavkem na přihlašovací údaje, zejména přístupové heslo k účtu Zákazníka.

§ 7 Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

 1. Zásady ochrany osobních údajů se mohou měnit, o čemž bude společnost Ababink informovat Zákazníky 7 dní předem.

 2. Jakékoliv dotazy týkající se Zásad ochrany osobních údajů zasílejte na adresu: obchod@trickovy.cz

 3. Datum poslední úpravy: 17. září 2020.