Obecné informace

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího. K potvrzení objednávky dochází elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 1. Obchod je provozován společností Ababink Polska sp. z o.o. se sídlem ve Wodzislawi Slaskem na ulici Walowa 18, Polsko DPH PL6472571954, KRS 0000568315, REGON 362074972.
 2. V případě, že chcete anulovat objednávku, obraťte se co nejrychleji na náš email:
  obchod@trickovy.cz

 3. Ceny jsou uváděny včetně DPH.

 4. Záruka na všechno zboží je v délce 24měsíců (12měsíců při nákupu na firmu)
 5. K objednávkám přikládáme paragony, ale na požádání zašleme také fakturu s DPH.

 6. Způsoby úhrady, které akceptujeme:

  • na dobírku,

  • převodem na bankovní účet,

  • platební kartou

 7. V případě úhrady převodem na bankovní účet začíná proces realizace objednávky v okamžiku, kdy obdržíme potvrzení o provedené úhradě z banky.

 8. Nerozbalené zboží můžete vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho obdržení. Chcete-li zboží vrátit, musíte k němu připojit prohlášení o zrušení nákupu, které bude obsahovat číslo účtu, na který mají být zaslány peníze. Zákazník je povinen zabezpečit zásilku během přepravy do firmy Trickovy.cz tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Náklady na vrácení zboží hradí kupující. Zboží, které bylo vyrobeno speciálně na objednávku zákazníka, nelze vrátit. Obchod Trickovy.cz nepřijímá zásilky, které budou zákazníkem zaslány na dobírku.

 9. V případě zjištění, že zásilka byla poškozena, je kupující povinen informovat o tom pracovníka pošty, nebo pracovníka zásilkové služby a sepsat s ním speciální protokol o poškození zásilky. Trickovy.cz nenese odpovědnost za zásilky poškozené vinou České Pošty nebo PPL. V případě reklamace z důvodu poškození zásilky se budeme zabývat pouze reklamacemi, které obsahují výše uvedený protokol.

 10. Lhůta dodání objednávky představuje orientační termín, ve kterém by objednávka měla být zaslána zákazníkovi. Protože je obchod částečně závislý na skladech dodavatelů, může dojít k neočekávaným situacím spojeným s nedostatkem zboží na skladě dodavatele. V případě takové situace si obchod vyhrazuje dalších 7 pracovních dnů pro řešení problému s dodávkou. V případě, že si zákazník objedná několik výrobků v jedné zásilce, bude lhůta realizace objednávky odpovídat lhůtě, která je nezbytná ke kompletaci celé objednávky.

 11. Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro realizaci objednávky a následný kontakt se zákazníkem

 12. V případě, že nemáme zboží na skladě, informujeme zákazníka o případném zpoždění elektronickou cestou nebo telefonicky.

Reklamace

 1. V případě reklamace prosíme o uvedení krátkého popisu závady, adresu na kterou má být zasláno zboží, číslo objednávky a číslo bankovního účtu, kde v případě uznání reklamace vrátíme peníze.

 2. Reklamované zboží zašlete prosím na adresu obchodu: 
  CzechLogistic 
  ul. Vratimovská 681/80
  71900 Ostrava - Kunčice


  Obchod nepřijímá korespondenci zaslanou na dobírku.

 3. Zboží bude předáno prostřednictvím prodávajícího výrobci a na základě jím provedené expertízy bude stanovena oprávněnost reklamace. O výsledku expertízy bude zákazník informován dopisem od výrobce.

 4. Internetový obchod Trickovy.cz nezohledňuje reklamace, které zahrnují:

  • chyby zákazníka, ke kterým došlo během objednávání zboží 

  • poškození zboží stářím nebo mechanicky

 5. V případě zamítnutí reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi pouze na jeho náklady (po předchozí úhradě na účet) ve lhůtě 14 dnů od dne vyřízení reklamace.

 6. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě do 30 pracovních dnů od dne, kdy firma Trickovy.cz obdrží reklamované zboží


Ochrana osobních dat

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro realizaci objednávky a následný kontakt se zákazníkem. Obchod trickovy.cz si vyhrazuje právo zasílat svým zákazníkům novinky v eshopu emailem. Zákazník může odvolat svůj souhlas se zasíláním novinek emailem na adresu obchod@trickovy.cz . Osobní údaje zákazníků nebudou poskytnuty třetím stranám.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869 se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs a Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., IČ: 409871, se sídlem Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10, tel.: 420 495 215 266, e-mail: spotrebitel@regio.cz, internetová adresa: www.konzument.cz.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Procesní pravidla přístupná na http://www.konzument.cz/reseni-sporu/alternativni-zpusoby-reseni/scs-a-mus.php. Poplatky za řízení nejsou, jazyk: čestina, může být vedeno ústní nebo písemnou formou.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.