OBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

 1. Tento řád definuje obecné obchodní podmínky a způsob prodeje prováděného společností Ababink Polska sp. Z o.o. se sídlem ve Wodzisław Śląski, prostřednictvím internetového obchodu www.trickovy.cz (dále jen "internetový obchod") a upřesňuje podmínky poskytování služeb společností Ababink Polska sp. z o.o. ohledně bezplatných elektronických služeb.

 

§ 1 Definice

Dodavatel - subjekt spolupracující s Prodávajícím v rámci realizace dodávky zboží:

  1. Česká pošta

  2. Zásilkovna.cz

 1. Heslo - řetězec písmen, číslic nebo jiných znaků, které si Zákazník zvolil při registraci účtu v internetovém obchodě a který se používá k zajištění přístupu k Zákaznickému účtu v internetovém obchodě.

 2. Zákazník - subjekt, kterému mohou být v souladu s Obecnými podmínkami a právními předpisy poskytované služby elektronicky, nebo se kterým je možné uzavřít kupní smlouvu.

 3. Spotřebitel - fyzická osoba, která provádí právní aktivity s podnikatelem, které přímo nesouvisejí s její obchodní nebo profesionální činností.

 4. Zákaznický účet - samostatná platforma pro každého Zákazníka, která se aktivuje po zaregistrování a uzavření smlouvy o poskytování služby pro Zákaznický účet.

 5. Přihlášení - na zřízení Zákaznického účtu v internetovém obchodě je spolu s heslem potřebná individuální identifikace Zákazníka, kterou si stanoví on sám.

 6. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž zákon přiznává právní způsobilost, vykonává svým jménem obchodní nebo profesionální činnost a provádí právní úkony přímo související s její obchodní nebo profesionální činností.

 7. Obecné podmínky - tyto Obecné podmínky.

 8. Registrace - reálný úkon proveden způsobem uvedeným v Obecných podmínkách, který je vyžadován od Zákazníka, aby mohl využívat všechny funkce Internetového obchodu.

 9. Podniková prodejna - místo určené pro zákaznické služby, na adrese: ul. Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava.

 10. Prodávající - znamená společnost: Ababink Polska sp. Z oo sp. se sídlem ve Wodzisław Śląski (44-300), ul. Wałowa 18, Polsko, NIP: 6472571954 , REGON: 362074972 , KRS 0000568315 ; e-mail: obchod@trickovy.cz.

 11. Webová stránka obchodu - webové stránky, na kterých Prodávající provozuje internetový obchod, působící na doméně  www.trickovy.cz.

 12. Zboží - produkt prezentovaný Prodávajícím prostřednictvím webových stránek Obchodu, který může být předmětem kupní smlouvy.

 13. Trvalé médium - materiál nebo nástroj, který umožňuje Zákazníkovi nebo Prodávajícímu uchovávat informace, které jsou mu adresovány, takovým způsobem, aby umožňovaly přístup k informacím v budoucnosti na dobu odpovídající účelu těchto informací.

 14. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřena na dálku mezi Zákazníkem a Prodávajícím za podmínek stanovených v Obecných podmínkách.

§ 2 Obecná ustanovení a používání internetového obchodu

 1. Všechna práva na internetový obchod, včetně autorských práv, práv duševního vlastnictví jeho jménem, jeho internetovou doménu, webovou stránku obchodu a vzory, formuláře a loga zveřejněny na webových stránkách obchodu (kromě log a fotografií uvedených na webových stránkách obchodu pro účely prezentace zboží, v rámci které autorská práva náleží třetím stranám), patří Prodávajícímu pokud jeho použití může dojít pouze způsobem, který je v souladu s Obecnými podmínkami.

 2. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby uživatelům umožnil používat internetový obchod pomocí populárních webových prohlížečů, operačních systémů, jakož i typů internetových připojení.

 3. Prodávající využívá soubory „cookies“, které server Prodávajícího ukládá na pevný disk koncového zařízení Zákazníka. To slouží k zajištění řádného fungování webových stránek internetového obchodu na zařízeních Zákazníků.
  Mechanismus souborů „cookies“ nepoškozuje koncové zařízení Zákazníka a neovlivňuje změny konfigurace v koncových zařízeních Zákazníka ani v softwaru nainstalovaném na těchto zařízeních. Zákazník může deaktivovat soubory „cookies“ ve webovém prohlížeči svého koncového zařízení, což však může způsobit potíže nebo zabránit použití webových stránek obchodu.

 4. Pro uskutečnění objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím webových stránek internetového obchodu musí mít Zákazník aktivní e-mailový účet.

 1. Zákazník nemůže sdílet obsah nezákonného charakteru. Zákazníkovi je zakázáno používat internetový obchod, webovou stránku obchodu nebo bezplatné služby poskytované Prodávajícím způsobem, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo v rozporu s osobními právy třetích stran.

 2. Veřejná povaha internetu a používání elektronických služeb může představovat riziko získání nebo úpravy údajů o Spotřebitelích neoprávněnými osobami. Prodávající nikdy nebude žádat Zákazníka, aby mu poskytoval své heslo v jakékoli podobě.

 

§ 3 Registrace

 1. Pro vytvoření Zákaznického účtu je nutná registrace, která se poskytuje v bezplatné formě.

 2. Na uskutečnění objednávky v internetovém obchodě se registrace nevyžaduje.

 3. Pro registraci musí Zákazník vyplnit registrační formulář poskytnutý Prodávajícím na webových stránkách obchodu a vyplněný registrační formulář odeslat elektronicky Prodávajícímu výběrem příslušné funkce v registračním formuláři. Během registrace si Zákazník nastaví své individuální heslo.

 4. Při vyplňování registračního formuláře má Zákazník možnost přečíst si Obecné podmínky a akceptovat jejich obsah označením příslušného pole ve formuláři.

 5. Během registrace může Zákazník dobrovolně souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři. V takovém případě Prodávající jasně informuje o účelu shromažďování osobních údajů Zákazníka a o známých nebo očekávaných příjemcích těchto údajů.

 6. Souhlas Zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely nepodmíňuje možnost uzavření smlouvy s Prodávajícím o poskytování služby Zákaznického účtu elektronickými prostředky. Souhlas lze kdykoli odvolat předložením příslušného prohlášení Zákazníka. Prohlášení je možné zaslat na adresu Prodávajícího e-mailem.

 7. Potvrzení registrace bude Zákazníkovi zasláno e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři po odeslání vyplněného registračního formuláře. Od tohoto okamžiku se uzavírá smlouva o elektronickém poskytování služby Zákaznického účtu a Zákazník získává přístup k účtu Zákazníka a má možnost provádět změny v údajích poskytnutých během registrace.

 

§ 4 Objednávky

 1. Informace obsažené na webových stránkách obchodu netvoří nabídku Prodávajícího ve smyslu Občanského zákoníku, ale pouze výzvu Zákazníkovi k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy.

 2. Zákazník může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím webových stránek internetového obchodu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

 3. Zákazník, který zadává objednávku prostřednictvím webových stránek obchodu, dokončí objednávku výběrem zboží, o který má zájem. Zboží se přidává k objednávce výběrem příkazu „Přidat do košíku“ pod daným Zbožím, který je uveden na webových stránkách obchodu. Po dokončení celé objednávky a po uložení v „Koši“ a výběru způsobu doručení a způsobu platby, Zákazník uskuteční objednávku odesláním objednávkového formuláře Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka s povinností platby“ na webové stránce obchodu. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Zákazník informován o celkové ceně za vybrané zboží a dodávku a o všech dalších nákladech, které je povinen v souvislosti s kupní smlouvou snášet.

 4. Zákazník zadáním objednávky předloží nabídku na uzavření kupní smlouvy na zboží, které je předmětem objednávky.

 5. Objednávka je přijata k realizaci poté, co Obchod potvrdí objednávku zadanou Zákazníkem. Potvrzení objednávky je odeslána automaticky po zadání objednávky Zákazníkem.

 6. Vzhledem k možným rozdílům nastavení monitoru závisejících na výrobci se barvy předmětů na vizualizacích mohou ve skutečnosti lehce lišit.

 

§ 5 Platba

 1. Ceny umístěny vedle zboží na webových stránkách obchodu jsou ceny uvedeny brutto. Tyto ceny nezahrnují informace o nákladech na doručení a jakýchkoliv dalších nákladech, které bude Zákazník v souvislosti s kupní smlouvou povinen nést. O těchto nákladech bude Zákazník informován při výběru způsobu doručení a uskutečnění objednávky.

 2. Internetový obchod nabízí Zákazníkovi následující způsoby platby za objednané zboží:

  1. bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího;

  2. elektronický platební systém;

  3. dobírka, doručena poštovním operátorem nebo kurýrní společností;

 3. Při nákupu v Internetovém obchodě je Zákazník Prodávajícím informován o datu, ke kterému je povinen zaplatit za objednávku ve výši vyplývající z uzavřené Kupní smlouvy.

 4. V případě, že Zákazník neuhradí platbu ve lhůtě uvedené v §5 odst. 3 Obecných podmínek, Prodávající stanoví Zákazníkovi dodatečný termín k uskutečnění platby a informuje o tom Zákazníka na trvalém nosiči. Informace o dodatečné platební lhůtě obsahují informaci, že po uplynutí této lhůty Prodávající odstoupí od kupní smlouvy. V případě neúčinného uplynutí dlouhé lhůty pro platbu zašle Prodávající Zákazníkovi prohlášení o odstoupení od smlouvy podle čl. 491 Občanského zákoníku.

 

§ 6 Doručení

 1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, v bezvadném stavu.

 2. Na webových stránkách internetového obchodu musí Prodávající poskytnout informace o počtu pracovních dní potřebných k předání a vyřízení objednávky.

 3. Termín dodání a provedení objednávky uveden na webové stránce obchodu se počítá v pracovních dnech v souladu s §5 odst. 2 Obecných podmínek.

 4. V případě výběru platby „na dobírku“ se počítá datum Doručení a provedení objednávky uveden na Webových stránkách obchodu v Pracovních dnech od data uzavření kupní smlouvy.

 5. Objednané zboží bude dodáno objednateli prostřednictvím dodavatele na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

 1. V den, kdy je zboží odesláno Zákazníkovi (s výjimkou volby osobního odběru Zákazníkem), jsou na jeho e-mailovou adresu zasláno informace potvrzující zásilku Prodávajícím.

 2. Zákazník je povinen zkontrolovat stav doručeného balíčku. V případě ztráty nebo poškození zásilky má Zákazník právo požadovat od zaměstnance Dodavatele sepsání příslušného protokolu.

 3.  Na žádost Zákazníka je vystavena faktura s DPH. Zákazník je povinen uvést všechny údaje potřebné k správné vystavení faktury s DPH.

 

§ 7 Záruka

 1. Prodávající poskytuje dodávku zboží bez fyzických a právních vad. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, pokud má výrobek fyzickou nebo právní vadu (záruka).

 2. Pokud má Produkt vadu, může Zákazník:

  1. předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud Prodávající okamžitě a bez zbytečného odkladu Zákazníkovi nevymění vadný výrobek za výrobek bez vad nebo vadu neodstraní.

  2. toto omezení neplatí, jestliže Prodávající již Produkt vyměnil nebo opravil nebo pokud Prodávající nesplnil povinnost vyměnit Produkt za bezvadný nebo vady neodstranil. Zákazník může namísto odstranění vady navrhované Prodávajícím požadovat výměnu Produktu za Produkt bez vad, nebo namísto výměny Produktu požadovat odstranění vady, pokud není možné uvést Produkt do souladu se smlouvou způsobem, který si zvolí zákazník nebo pokud by to vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrženým Prodávajícím. Při posuzování překročení nákladů se bere v úvahu hodnota Produktu bez vad, druh a závažnost vady, jakož i nepříjemnosti, kterým by jinak byl Zákazník vystaven.

  3. požadovat výměnu vadného Produktu za produkt bez vad nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit vadný Produkt za Produkt bez vad nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez nadměrných nepříjemností způsobených Zákazníkovi.

  4. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku Zákazníka, pokud není možné uvést vadné zboží do souladu s kupní smlouvou způsobem, který si zvolí Zákazník, nebo pokud by to vyžadovalo nadměrné náklady v porovnání s druhým možným způsobem plnění kupní smlouvy. Náklady na opravu nebo výměnu snáší Prodávající.

 3. Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadnou věc na adresu Prodávajícího. V případě Zákazníka, který je spotřebitelem, náklady na doručení hradí Prodávající.

 4. Prodávající odpovídá v rámci záruky za zjištění fyzické chyby do dvou let od dodání zboží Zákazníkovi. Reklamační doba k odstranění vady nebo výměnu Produktu za nezávadný uplyne po jednom roce, tato doba však nemůže skončit před uplynutím lhůty uvedené v první větě. V této lhůtě může Zákazník odstoupit od kupní smlouvy nebo předložit prohlášení o snížení ceny z důvodu vady zboží. Pokud Zákazník požadoval výměnu Produktu za Produkt bez vad nebo žádal odstranění vady, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy nebo prohlášení o snížení ceny začíná neúčinným uplynutím lhůty pro výměnu Produktu nebo odstranění vady.

 

§ 8 Reklamace

 1. Zákazník může jakékoliv reklamace týkající se Zboží nebo realizace Kupní smlouvy směřovat písemně na adresu Prodávajícího nebo e-mailem.

 2. Vrácení zboží bude přijímáno pouze s originálně připevněnou lepenkovou visačkou a bez jakýchkoliv známek použití.
 3. Prodávající do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace odpoví na reklamaci zboží nebo stížnost spojenou s realizací kupní smlouvy nahlášenou Zákazníkem.

 4. Zákazník může podat Prodávajícímu reklamaci v souvislosti s využíváním bezplatných služeb poskytovaných Prodávajícím elektronicky. Reklamaci lze podat v elektronické podobě a zaslat na adresu obchod@trickovy.cz. V reklamaci by měl Zákazník uvést popis problému. Prodávající posoudí reklamaci a odpoví Zákazníkovi do 14 dní.

 5. Výměny produktů budou přijímány pouze s originálně připevněnou lepenkovou visačkou a bez jakýchkoliv známek použití.

 6. Náklady na odeslání produktu na výměnu hradí kupující.

 7. Náklady na odeslání zásilky s výměnou zákazníkovi hradí Obchod. 

 8. Naše produkty jsou označeny logem společnosti, zaručujícím jejich pravost a nejvyšší kvalitu, což nepodléhá reklamaci.

 

§ 9 Záruka

 1. Na zboží prodávané Prodávajícím se může vztahovat záruka poskytnutá výrobcem zboží nebo distributorem.

 2. V případě Zboží, na který se vztahuje záruka, jsou informace týkající se existence a obsahu záruky vždy uvedeny na webových stránkách Obchodu.

 

§ 10 Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem a který uzavřel kupní smlouvu, může od ní do 14 dní odstoupit bez uvedení důvodu.

 2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet okamžikem, kdy Zákazník získal zboží do vlastnictví.

Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy předložením prohlášení o odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Toto prohlášení je možné předložit písemně na adresu Prodávajícího nebo e-mailem na adresu Prodávajícího. Prohlášení je možné podat na formuláři, jehož vzor byl prodejcům zveřejněn na webových stránkách obchodu na této adrese: Formulář pro odstoupení od smlouvy . Pro dodržení termínu stačí zaslat výpis před jeho uplynutím.

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy se ona považuje za neuzavřenou.

 2. Pokud spotřebitel předložil prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy dříve, než Prodávající přijal jeho nabídku, nabídka přestává být závazná.

 3. V případě odstoupení od této smlouvy jsou Zákazníkovi vráceny všechny platby, které od něj Prodávající přijal, včetně nákladů na doručení zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu doručení zvoleného Zákazníkem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob doručení nabízen jako součást dodávky zboží dostupný v Obchodě), okamžitě, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Obchod informován o rozhodnutí Zákazníka uplatnit právo na odstoupení od smlouvy s Obchodem.

 4. V případě odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen vrátit zboží na adresu: CzechLogistic ul. Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava - Kunčice, nebo ho předat osobě pověřené Obchodem na odběr ihned, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud Obchod nenabídl možnost, že si zboží sám vyzvedne. Vrácené zboží by měl být zabalen způsobem, který zabrání jeho poškození během přepravy.

 5. V případě odstoupení snáší Zákazník, který je Spotřebitelem, pouze přímé náklady na vrácení Zboží.

 6. Pokud vzhledem k jeho povaze nelze Zboží vrátit běžnou poštou, informuje Prodávající Spotřebitele o nákladech na vrácení zboží na Webové stránce Obchodu.

 7. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje rámec nezbytný ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

 8. V případě odstoupení od kupní smlouvy budou prostředky vráceny stejným způsobem jako platba a na stejný bankovní účet. V případě platby na dobírku bude vrácení peněz provedeno bankovním převodem na účet uvedený ve formuláři pro vrácení zboží.

 

§ 11 Bezplatné služby

 1. Bezplatné služby poskytované Zákazníkům Prodávajícím elektronickými prostředky:

  1. Newsletter (odběr novinek);

  2. Vedení Zákaznického účtu;

  3. Zveřejnění recenze Zákazníka.

 2. Služby uvedené v §11 odst. 1 výše se poskytuje 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

 3. Prodávající si může zvolit a změnit typ, formu, čas a způsob poskytnutí přístupu k vybraným uvedeným službám. Prodávající bude informovat Zákazníky o změnách způsobem přiměřeným dodatkem k Obecným podmínkám.

 4. Každý Zákazník může využívat službu zasílání Newsletteru zadáním e-mailové adresy do registračního formuláře, který poskytne Prodávající na webových stránkách obchodu. Zákazník dostane aktivační odkaz na uvedenou e-mailovou adresu, aby potvrdil svou vůli přihlásit se k odběru novinek. Po aktivaci odkazu Zákazníkům dojde k uzavření smlouvy o poskytování služby zasílání Newsletteru elektronickými prostředky.

Za účelem využití služby zasílání Newsletteru může Zákazník během registrace zaškrtnout příslušné políčko v registračním formuláři.

 1. Služba zasílání Newsletteru spočívá v zaslání Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem elektronickou zprávu informující o nových produktech nebo službách v nabídce Prodávajícího. Newsletter zasílá Prodejce všem Zákazníkům, kteří se přihlásili k odběru služby.

 2. Každý Newsletter obsahuje: informace o odesílateli, vyplněné pole „předmět“, specifikující obsah zprávy a informace o možnosti a způsobu odhlášení se ze služby Newsletter.

 3. Zákazník se může kdykoliv odhlásit z přijímání Newsletteru odhlášením z odběru prostřednictvím odkazu uvedeného v každém e-mailu zaslaném jako součást služby Newsletter.

 4. Služba Správa Zákaznického účtu je k dispozici po Registraci za podmínek popsaných v Obecních podmínkách a spočívá v poskytnutí speciální platformy Zákazníkovi na Webových stránkách Obchodu, která Zákazníkovi umožní upravit údaje, které poskytl během registrace, jakož i sledování stavu objednávek a historie objednávek.

 5. Zákazník může podat Prodávajícímu žádost o vymazání Zákaznického účtu, ovšem v případě, že Prodávající požádá o vymazání Zákaznického účtu, může být ten vymazán do 14 dnů od podání žádosti.

 6. Zveřejnění recenzí je služba, která Zákazníkům umožňuje zveřejňovat komentáře týkající se Zboží na webových stránkách Obchodu.

 7. Odstoupení od služby Zveřejnění recenzí lze kdykoli tím způsobem, že přestane Zákazník zveřejňovat obsah na Webové stránce Obchodu.

 8. V případě, že Zákazník bude konat v neprospěch Prodávajícího nebo jiných Zákazníků, jakož i v případě, že Zákazník poruší zákon nebo Obecné podmínky, má Prodávající právo zablokovat přístup k Zákaznickému účtu. Blokování účtu Zákazníka lze uskutečnit i z bezpečnostních důvodů - zvláště když Zákazník naruší zabezpečení webových stránek obchodu nebo v případě jiných hackerských aktivit. Blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatným službám z výše uvedených důvodů trvá po dobu nezbytnou k vyřešení problému, který představuje základ pro blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatným službám. Prodávající upozorní Zákazníka na zablokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatným službám elektronickými prostředky na adresu uvedenou Zákazníkem v registračním formuláři.

 

§ 12 Odpovědnost Zákazníka v rozsahu jím zveřejněného obsahu

 1. Uveřejněním a sdílením obsahu Zákazník dobrovolně souhlasí s jejich šířením. Zveřejněný obsah nevyjadřuje názory Prodávajícího a neměl by se ztotožňovat s jeho činností. Prodejce není poskytovatelem obsahu, ale pouze subjektem, který pro tento účel poskytuje adekvátní zdroje informačně-komunikačních technologií.

 2. Zákazník prohlašuje, že:

  1. je oprávněn používat vlastnická autorská práva, práva průmyslového vlastnictví a / nebo související práva na díla, předměty práv průmyslového vlastnictví (např. ochranné známky) a / nebo předměty souvisejících práv, které tvoří obsah;

  2. osobní údaje, obraz a informace o třetích stranách byly zveřejněny a zpřístupněny v rámci služeb uvedených v §11 Obecných podmínek legálně, dobrovolně a se souhlasem osob, kterých se týkají;

  3. souhlasí s přístupem k zveřejněnému obsahu jinými Zákazníky a Prodávajícím a zároveň opravňuje Prodávajícího k jejich bezplatnému použití v souladu s ustanoveními těchto Obecných podmínek;

  4. souhlasí s přípravou děl ve smyslu zákona o autorských právech a příbuzných právech.

 3. Zákazník nemá nárok na:

  1. zveřejnění osobních údajů třetích stran v rámci využívání služeb uvedených v § 11 Obecných podmínek a šíření image třetích stran bez souhlasu třetí strany nebo souhlasu vyžadovaného zákonem;

  2. zveřejnění, reklamního a / nebo propagačního obsahu jako součásti užívání služeb uvedených v §11 Obecných podmínek.

 1. Prodávající vznese odpovědnost za obsah zveřejněný Zákazníky za předpokladu, že dostane oznámení v souladu s §13 Obecných podmínek.

 2. Zákazníkům je zakázáno zveřejňovat obsah, který by mohl zejména:

  1. být zveřejněn ve špatné víře, například s úmyslem porušit osobní práva třetích stran;

  2. porušovat jakákoli práva třetích stran, včetně práv týkajících se ochrany autorských práv a práv s nimi souvisejících, ochrany práv průmyslového vlastnictví, obchodního tajemství nebo v souvislosti s povinnostmi mlčenlivosti;

  3. být urážlivý nebo představovat hrozbu pro jiné lidi, obsahovat slovník, který porušuje dobré mravy (např. používáním vulgárních výrazů nebo výrazů, které se běžně považují za urážlivé);

  4. být v rozporu se zájmem Prodávajícího;

  5. jinak porušovat ustanovení nařízení, dobré mravy, příslušné zákony, sociální nebo morální normy.

 3. V případě přijetí oznámení v souladu s § 13 Obecných podmínek si Prodávající vyhrazuje právo upravit nebo vymazat obsah zveřejněn Zákazníky v rámci využívání služeb uvedených v § 11 Obecných podmínek, zejména pokud jde o obsah, pro který: na základě zpráv třetích stran nebo příslušných orgánů se zjistilo, že mohou představovat porušení těchto Obecných podmínek nebo platných právních předpisů. Prodejce nekontroluje zveřejněn obsah na průběžné bázi.

 4. Umístěním obsahu na webovou stránku Zákazník souhlasí s jeho bezplatným použitím Prodávajícím.

 5. Zákazník zasláním nebo sdílením grafických návrhů prohlašuje, že:

  1. má právo na autorská práva k grafickým vzorům, které zpřístupnil, nebo získal požadovaný souhlas s jejich šířením a udělováním dalších licencí od oprávněných osob;

  2. grafické návrhy jsou projevem jeho vlastní tvůrčí činnosti a představují dílo ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a právech s nimi souvisejících;

  3. grafické návrhy poskytnuté prodávajícímu za účelem plnění smlouvy neporušují práva třetích osob;

  4. v případě porušení autorských práv na produktu vyrobeném ze vzorů a informací zaslaných zákazníkem nese kupující veškerou právní odpovědnost.

 

§ 13 Ohlášení hrozeb nebo porušení práv

 1. V situaci, kdy se Zákazník nebo jiná osoba nebo subjekt domnívá, že obsah zveřejněný na webových stránkách obchodu porušuje jejich obecné nebo osobní práva, zásady slušnosti, osobní pocity, morálku, přesvědčení, zásady čestné soutěže, know-how, či tajemství, které je chráněno zákonem nebo je součástí závazku, může na toto potenciálně porušení upozornit Prodejce.

 2. Prodejce po přijetí oznámení o možném porušení podnikne okamžité kroky k odstranění nahlášeného obsahu z webových stránek obchodu.

 

§ 14 Ochrana osobních údajů

1.  Zásady ochrany osobních údajů jsou obsaženy v Pravidlech ochrany osobních údajů.

§ 15 Ukončení smlouvy (nevztahuje se na kupní smlouvy)

 1. Zákazník i Prodávající mohou ukončit smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoliv, bez uvedení důvodu, s výhradou práv získaných druhou stranou před ukončením výše uvedené smlouvy a ustanovení uvedených níže.

 2. K ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb ze strany Zákazníka dochází elektronicky zasláním prohlášení o projevení vůle Prodávajícímu pomocí jakýchkoli prostředků komunikace na dálku, které umožní Prodávajícímu přečíst si prohlášení o úmyslu Zákazníka.

 3. Prodávající ukončuje smlouvu o poskytování elektronických služeb zasláním příslušného prohlášení o projevení vůle Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při registraci.

§ 16 Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající odpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy, ovšem v případě smluv uzavřených se Zákazníky, kteří jsou podnikateli, odpovídá Prodávající pouze za případné úmyslné poškození a v mezích skutečných ztrát vzniklých Zákazníkovi, který je podnikatelem.

 2. Obsah těchto Obecných podmínek je možné zaznamenat tiskem, uložením na nosiči nebo stažením z webové stránky obchodu.

 3. V případě sporu, který vznikne na základě uzavřené kupní smlouvy, se strany budou snažit vyřešit tuto otázku přátelským způsobem. Polské právo je právo rozhodné pro jakékoli spory vyplývající z těchto nařízení.

 4. Prodávající informuje Zákazníka, který je spotřebitelem, o možnosti použití mimosoudních prostředků pro vyřizování stížností a vymáhání pohledávek. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích nebo na webových stránkách subjektů oprávněných na mimosoudní řešení sporů. Mohou to být zejména ombudsmani pro spotřebitele nebo provinční inspektoráty obchodní inspekce, jejichž seznam je k dispozici na webové stránce Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele .
  Prodejce informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ existuje platforma on-line systému pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma RSO).

 5. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto Obecné podmínky. Všechny objednávky, které Prodávající přijme na realizaci před vstupem nových Obecných podmínek, se realizují na základě Obecných podmínek platných v den zadání objednávky Zákazníkem. Změna Obecných podmínek nabývá platnosti do 7 dnů od data zveřejnění na Webových stránkách obchodu. Prodávající informuje Zákazníka 7 dní před vstupem nových Obecných podmínek o změně Obecných podmínek prostřednictvím elektronické zprávy obsahující odkaz na text změněných Obecných podmínek. Pokud Zákazník nepřijme nový obsah Obecných podmínek, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu, což má za následek vypovězení smlouvy v souladu s ustanovením §15 Obecných podmínek.

 6. Obecné podmínky vstupují v platnost 23. října 2020.